Nieuwe huisvesting Algemene Onderwijsbond BOS ALKEMADE arch

CTRL + KLIKKEN op de link

BOS ALKEMADE

architecten

Nieuwe huisvesting Algemene Onderwijsbond Sint Jacobstraat 22 Utrecht

Algemene Onderwijsbond

Hoofdkantoor Sint Jacobsstraat 22 3511 BS Utrecht Postbus 2875 3500 GW Utrecht tel: 0900-463 62 62 e-mail: info@aob.nl www.aob.nl

contactpersoon Marion van der Zwaan 030 2989 285

BOS ALKEMADE architecten

Postbus 243 4130 EE Vianen

Fred Bos +31(0)6- 53245217 fred.bosenalkemade@xs4all.nl Frans Alkemade +31(0)6- 53245218 frans.bosenalkemade@xs4all.nl

Nieuwe huisvesting

Sint Jacobstraat 22 Utrecht

Algemene Onderwijsbond

www.bosenalkemade.nl

Het flexkantoor is achterhaald. Door BOS ALKEMADE architecten

Het Nederlandse kantoorinterieur is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Was vroeger het kamerkantoor de meest gebruikte indeling, tegenwoordig geldt dat als hopeloos ouderwets. Het flexkantoor is nu de heersende stroming. Het succes van het flexkantoor is mede ingegeven doordat op die manier een organisatie aanzienlijk kleiner kan worden gehuisvest. Uitgangspunt is dat niet iedereen altijd op kantoor is. Personeel kan ook een vergadering buiten kantoor bijwonen, een klant bezoeken, een cursus volgen, gewoon op vakantie zijn of ziek. Kortom allemaal redenen om niet voor iedereen permanent eenvast bureau te reserveren. Het aanbieden van 20% minder werkplekken is inmiddels een vuistregel geworden. Alles goed? End of story? Nou, niet helemaal. Een nieuw fenomeen verstoort de idylle. Steeds vaker hoor je het begrip “ agile werken ”. Voor diegene die hier nog niet mee vertrouwd zijn: dat is een werkproces waarbij in een korte cyclus (meestal 2-3 weken) aan een duidelijk omschreven opdracht wordt gewerkt. De opdrach-t wordt in kleine stukjes opgedeeld die op regelmatige basis, vaak dagelijks, worden gemonitord. De groep die aan de opdracht werkt is multidisciplinair. Ook de opdrachtgever of eindgebruiker speelt in deze werkmethode een actieve rol. In de ICT branche wordt dit werkproces al breed toegepast. Andere bedrijven (ABN Amro, Philips) experimenteren hiermee op grote schaal.

De verwachting is dat de komende jaren agile werken vaste voet aan de grond krijgt op alle kantoren. De voordelen zijn dan ook evident: de groep controleert elkaar op planning en budget, problemen worden zeer snel onderkent en de opdrachtgever stuurt actief op de uitkomst. Een flexkantoor is niet flexibel. Kleven er ook nadelen aan agile werken? Nou, gek genoeg kan het succes van agile werken het functioneren van een flexkantoor in de weg zitten. Agile werken is namelijk gericht op intensief samenwerken wat optimaal functioneert als iedereen op kantoor is. En daar zit hem nou precies de crux. De flexkantoren zijn ontworpen met het idee dat nu juist niet iedereen op kantoor is en zeker niet aan een vast bureau is gekoppeld. Aangenomen wordt dat over 5 jaar 25% van de kantoorpopulatie agile zal werken. Als deze groep wel een vaste werkplek inneemt verstoort dat de samenhang en het functioneren van een flexkantoor. Hoe tegenstrijdig dit ook klinkt: een flexkantoor is niet flexibel . Een flexkantoor is als mono oplossing net zo star als het kamerkantoor dat is. Een modern kantoor moet kunnen inspelen op veranderende behoeften. Wie nu een flexkantoor maakt, kan er zeker van zijn dat dit over 5 jaar verbouwd moet worden. De robots komen. En alsof dat allemaal nog niet ingewikkeld genoeg is staat ons in de komende 5 tot 10 jaren nog een grote aanpassing te wachten. Robots, niet in de vorm van Star Wars -achtige androïden maar in de vorm van krachtige computer- programma’s, zullen veel kantoorwerk gaan overnemen. Dit zal de inhoudvanhetwerk zelf ingrijpend veranderen. Niet alleen eenvoudige administratieve werkzaamheden, maar ook uiterst gecompliceerde

taken zullen beter en sneller door de computer kunnen worden uitgevoerd. Hoog en laag opgeleiden zullen hun baan verliezen. Andere banen zullen ontstaan. Als het uitvoerende werk wordt gedaan door robots dan zal steeds meer het accent komen te liggen op beleid en sturing. Multi- disciplinaire groepen, ook wel pilotgroups genoemd, zullen in wisselende samenstelling en grootte de strategie gaan uitzetten. Het is goed mogelijk dat van werknemers meer intuïtieve vaardigheden worden gevraagd, die alleen in een soort meester-gezelverband kunnen worden doorgegeven. Diegenen die dan op kantoor werken zullen andere eisen stellen aan hunwerkomgeving. Dit alles zal van grote invloed zijn op de inrichting van onze kantoren. Een flexkantoor zal de aansluiting met de toekomst snel verliezen. Met alle gevolgen van dien. Met deze, op de toekomst gerichte visie, heeft BOS ALKEMADE architecten voor de AOb, de Algemene Onderwijs Bond, het eerste Hybride kantoor ontwikkelt. Een kantoortype dat elke werkmethodiek en elke wijze van inrichten in zich verenigt. Er zijn vaste werkplekken, flexwerkplekken, concentratiewerkplekken, agile ruimten, vergader- en ontmoetingsruimten, scrumruimten e.d. in een zeer grote variëteit. Een concept dat nu afdeling gericht is maar dat later desgewenst op kan schuiven richting flexen of agile. Niet een opgelegd systeem maar een werkplekomgeving die faciliteert naargelang de behoefte. Nu en in de toekomst. Het Hybride kantoor.

Oppervlak gelijk aan flexkantoor. Aanvankelijk bestond de angst dat het Hybridekantoor veel te veel oppervlakte zou vragen. Maar door enkele slimme aanpassingen en een strakke ontwerpdiscipline is een Hybridekantoor net zo ruimtebesparend als een flexkantoor . Een grote diversiteit en het toelaten van vaste werkplekken hoeft dus niet te betekenen dat het oppervlak vergroot wordt. Iedereen, ook groepen, kunnen nu dus werken zoals zij dat zelf prettig of noodzakelijk vinden. Voor kortere of langere tijd, vaste werkplek of juist flexen, afdelingsgewijs of alleen. Het verenigt alle belangen en tegenstrijdigheden. En deze bruisende smeltkroes van mogelijkheden kan zomaar eens het kantoor van de nabije toekomst worden.

Januari 2017

BOS ALKEMADE architecten

Wilt u meer weten over een Hybridekantoor, neem dan contact op met: Fred Bos BOS ALKEMADE architecten Tel 06 53245217 fred.bosenalkemade@xs4all.nl

begane grond

entree

vergaderen

bibliotheek

private call en koffiehoek

COLOFON :

OPDRACHT Algemene Onderwijs Bond, AOb Marjan Alblas , projectleiding Marion v.d. Zwaan , projectleiding

WTB INSTALLATIES Krimpen ’s adviesburo Energique Wim Krösing , advies en toezicht voor AOb ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES Improvia Theo Roet, advies en toezicht voor AOb VAST MEUBILAIR AS projectinrichters Martin v.d. Toorn, projectleiding LOS MEUBILAIR De Projectinrichter Martijn Reijman Hinze, projectleiding

ONTWERP BOS ALKEMADE architecten Frans Alkemade, ontwerp, toezicht en directie Fred Bos, ontwerp, toezicht en directie PROJECTMANAGEMENT Schelfaut Projectmanagement en advies Eduard Schelfaut, projectmanagement PROJECTONTWIKKELING PingProperties Maarten Matze, fund manager Frank Weber, technisch project manager BOUW BAM Regio Midden Marieke Steltenpool, ontwikkelingsfase Stefan Vermeulen, bouwfase TOEZICHT NIVAB vastgoed advies Frans Nipperus, directie voor PingProperties

VISUALS In Zee Michel Wor, levering murals

FOTOGRAFIE Herman H. van Doorn Bob en Ted Alkemade PingProperties

BOS ALKEMADE architecten

Postbus 243 4130 EE Vianen

Fred Bos +31(0)6- 53245217 fred.bosenalkemade@xs4all.nl Frans Alkemade +31(0)6- 53245218 frans.bosenalkemade@xs4all.nl

www.bosenalkemade.nl

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online